Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca odnawialnych źródeł energii

Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca odnawialnych źródeł energii
Starostwo Powiatowe w Wadowicach realizuje kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą odnawialnych źródeł energii. W jej ramach wczoraj (29.09.) w Radiu Andrychów odbyła się audycja z udziałem eksperta-doradcy energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz doradcy ds. klimatu i środowiska ze starostwa.
Zachęcamy do odsłuchania audycji: https://radioandrychow.pl/…/katarzyna-bryzek…/
Celem kampanii jest umożliwienie mieszkańcom Powiatu Wadowickiego skorzystania z dofinansowań uzyskanych w ramach programów, jakie oferuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pozyskanie rzetelnych i szczegółowych informacji dot. źródeł finansowania przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
Działania w ramach kampanii informacyjno-edukacyjna realizowanej w ramach projektu LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA / LIFE 19 IPC/ PL/000005.