Jeden dzień, jedna szkoła, trzy ważne chwile…

Jeden dzień, jedna szkoła, trzy ważne chwile…

Data 7 listopada 2022 roku bez wątpienia zapisze się na kartach historii Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach. Tego dnia społeczność popularnego „Gorzenia” obchodziła potrójną uroczystość – pożegnania sztandarów Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 w Wadowicach (CKZiU Nr 2 powstało w wyniku połączenia obu placówek), przekazania szkole nowego sztandaru a także ślubowania złożonego przez klasę pierwszą liceum policyjnego.

Sztandar szkolny ma wielkie znaczenie – jest symbolem Polski a zarazem symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Szkoła to nie tylko miejsce nauki i nawiązywania relacji z rówieśnikami, ale także miejsce nauki szacunku do Ojczyzny, poszanowania tradycji oraz dumy ze swojej przynależności narodowej. Gratuluję, że należycie do grona szkół, które mają sztandar. Jestem pewien, że będziecie z dumą prezentować związane z nim ideały – mówił podczas uroczystości starosta Eugeniusz Kurdas. Razem z nim samorząd powiatowy na wydarzeniu reprezentowała przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Kaczyńska oraz członek Zarządu Powiatu Marek Ciepły.

Dyrektor CKZiU Nr 2 Jacek Zarzycki w swoim wystąpieniu skupił się na postaciach patronów połączonych w 2017 roku szkół. Są to: ks. Stanisław Staszic i ks. Jan Twardowski. Gospodarz podkreślał, że głoszone przez nich idee i postawy prezentowane w życiu, czyli umiłowanie Ojczyzny i drugiego człowieka, są i będą fundamentem pracy wychowawczej w kierowanej przez niego placówce.

uroczystość w Gorzeniu 3

Po symbolicznym pożegnaniu sztandarów ZS Nr 1 i ZS Nr 2, przedstawicielki Rady Rodziców przekazały dyrektorowi szkoły a następnie uczniom nowy sztandar CKZiU Nr 2. Sztandar ma kształt kwadratu o boku długości stu centymetrów. Rewers jest koloru czerwonego. Na tym tle umieszczone jest Godło Polski – biały orzeł w złotej koronie, z głową zwróconą w prawo. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższych lotów i gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Na dole widnieje napis „Być narodowi użytecznym”. Ta dewiza, będąca cytatem z pism patrona szkoły ks. Stanisław Staszica, ma przypominać uczniom, że zdobywają wykształcenie nie tylko dla własnej korzyści, ale przede wszystkim po to, aby lepiej służyć społeczeństwu w duchu wartości patriotycznych. Lewa strona sztandaru utrzymana jest w tradycyjnej dla szkoły czyli żółto-granatowej kolorystyce. Jest na niej umieszczone logo placówki, które zostało zaprojektowane przez absolwentkę ASP w Warszawie Annę Mamicę. Poszczególne elementy loga symbolizują kierunki kształcenia w CKZiU Nr 2, a więc połowa domu – kierunki budowlane, koło zębate – mechaniczne, włącznik – informatyczne, a kształt żarówki – elektryczne i elektroniczne.

Jeden dzień, jedna szkoła, trzy ważne chwile…

Po prezentacji nowego sztandaru przyszła pora na przemówienia gości, wśród których byli m.in. poseł na Sejm RP Filip Kaczyński oraz dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach Edyta Stradomska oraz na ślubowanie klasy 1 liceum ogólnokształcącego o profilu policyjnym. Ostatnim akceptem wydarzenia był program artystyczny zaprezentowany przez uczniów placówki.

Jeden dzień, jedna szkoła, trzy ważne chwile…

W życiu każdej społeczności zdarzają się chwile, które budują jej tożsamość. Takim czasem była dla naszej szkoły dzisiejsza uroczystość – wspaniała lekcja patriotyzmu, poszanowania dla symboli narodowych i szkolnych, szacunku dla tradycji i ceremoniału; chwila wzruszająca i podniosła, choć surowa w formie – podsumowywali jeszcze tego samego dnia organizatorzy wydarzenia.