Inwestycje drogowe i sprawozdania służb. Za nami kolejna sesja Rady Powiatu

obrady sesji Rady Powiatu w Wadpowicach

Blisko cztery godziny obradowała 27 października Rada Powiatu w Wadowicach. Podczas 40. sesji radni podjęli kilka ważnych decyzji, m.in. tę o zwiększeniu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wadowickiego na lata 2020 – 2030 limitów wydatków na przebudowę, remonty i modernizację dróg powiatowych, co – wobec wzrostu cen – pozwoli na realizację inwestycji, na które powiat wystarał się o pieniądze z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Ważną częścią obrad były informacje za miniony rok dotyczące stanu bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie, realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców, działań podejmowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, pracy pogotowia ratunkowego a także realizacji zadań mostowych – drogowych (można się z nimi zapoznać tutaj https://www.youtube.com/watch?v=oM1RtYjakHM od 30 minuty 42 sek. do przerwy w obradach). Najwięcej czasu poświęcono zadaniom drogowym realizowanym w 2021 roku. W tym miejscu podajmy tylko jedną liczbę. Łącznie wydatki na drogi powiatowe (z pieniędzmi przekazanymi i zainwestowanymi przez gminy) wyniosły ponad 26 mln zł! – Ten ogrom pracy naprawdę widać. To oczywiste, że nie wszystko i nie od razu da się zrobić, ale jeśli chodzi o inwestycje drogowe dzieje się bardzo dużo i ubiegłoroczne wydatki są tego najlepszym potwierdzeniem – podkreślała podczas obrad przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Kaczyńska.

W drugiej części obrad Rada Powiatu przyjęła cztery uchwały. Obok wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wadowickiego na lata 2020 – 2030 dokonała również zmian w budżecie powiatu na ten rok oraz zmieniła uchwałę z 2009 roku w sprawie określenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wadowicki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niektórych szkół, w tym również nauczycieli szkół prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. Czwarty przyjęty dokument dotyczył zmiany uchwały z 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Wadowicki.

Z przebiegiem 40. sesji Rady Powiatu w Wadowicach można zapoznać się klikając w podany powyżej link.