Informacja o unieważnieniu konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych w 2023 r. pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Informacja o unieważnieniu konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych w 2023 r. pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Zarząd Powiatu w Wadowicach unieważnił konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych w 2023 r. pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego z uwagi na to, iż nie złożono oferty na realizację powyższego zadania.

Szczegóły poniżej:

 

Pliki do pobrania: