Informacja nt. dnia wewnętrznego w Wydziale Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego

Informacja nt. dnia wewnętrznego w Wydziale Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego

Przypominamy, iż zgodnie z zarządzeniem nr 59.2019 Starosty Wadowickiego z dnia 1 października 2019 r. w Wydziale Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Wadowicach oraz w Referacie Zamiejscowym ww. Wydziału w Andrychowie środa jest dniem wewnętrznym.
W ww. dniu pracownicy Wydziału, obsługujący mieszkańców poszczególnych gmin, nie będą przyjmować stron lub ich pełnomocników. W pokoju 211 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Batorego 2 w Wadowicach będzie można uzyskać ogólne informacje w sprawach dotyczących zadań administracji architektoniczno-budowlanej, pobrać druki oraz złożyć stosowne wnioski.