GUS przeprowadzi badania kontrolne

GUS przeprowadzi badania kontrolne

Od 12 do 24 listopada br. w całej Polsce będzie przeprowadzone badanie kontrolne mające na celu m.in. ocenę jakości danych zebranych w Narodowym Spisie Powszechnym. Przeprowadzą je pracownicy urzędów statystycznych na losowo wybranej próbie 100 tys. mieszkań. Udział w badaniu jest obowiązkowy.

Badanie będzie miało formę wywiadów telefonicznych, przeprowadzonych wyłącznie z pełnoletnimi osobami, które jako pierwsze z danego mieszkania udzieliły wywiadu w spisie zasadniczym. Wywiady w województwie małopolskim przeprowadzą pracownicy Urzędu Statystycznego w Krakowie. Będą kontaktować się wyłącznie z numeru 22 828 88 88, a ich tożsamość będzie można potwierdzić na stronie www.spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię pod numerem 22 279 99 99. Pozyskane w ten sposób dane podlegają ochronie i są objęte tajemnicą statystyczną. Badanie pozwoli udoskonalić metodologię przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych.

Więcej informacji na temat badania kontrolnego można uzyskać w Wojewódzkim Biurze Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie WBS_Krakow@stat.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 12 420 40 50.