Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy „Znajdź w sobie siłę”

Z myślą o kobietach, które doświadczają przemocy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zapewnia specjalistyczne wsparcie

Z myślą o kobietach, które doświadczają przemocy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zapewnia specjalistyczne wsparcie w postaci uczestnictwa w grupie wsparcia. Nieprzemijający lęk, brak wiary we własne możliwości, poczucie nieumiejętności poradzenia sobie z sytuacją, samotność w problemie – to tylko kilka problemów, z którymi borykają się osoby doświadczające przemocy.
Cele spotkań:
– odbudowanie poczucia własnej wartości
– psychoedukacja na temat funkcjonowania osób stosujących przemoc, mechanizmów przemocy i możliwych do uzyskania form pomocy
– wsparcie w dążeniu do odzyskania poczucia kontroli nad swoim życiem
– nauka sposobów radzenia sobie ze stresem i napięciem
– zbudowanie społeczności kobiet, które wzajemnie obdarzą się wsparciem i zrozumieniem

Więcej szczegółów dotyczących spotkań można uzyskać pod numerem telefonu 33 873 10 01 z osobami prowadzącymi grupę tj. mgr Julią Bańdo oraz mgr Dominiką Hrapkowicz.
Do grupy wsparcia można dołączyć w każdym momencie jej trwania.
Zapraszamy serdecznie osoby zainteresowane.