Finały powiatowe w biegach przełajowych. Zdrowa rywalizacja i wielkie emocje

finały powiatowe w biegach przełajowych

4  października  br. w Wadowicach zorganizowano finały powiatowe w sztafetowych biegach przełajowych. Na stadionie „Skawy” byliśmy świadkami zdrowej sportowej rywalizacji i wielkich emocji.

W zawodach uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i średnich. W sumie na starcie stanęło ponad 400 młodych sportowców amatorów! – Tak liczny udział dzieci i młodzieży w tych finałach, to powód do ogromnego zadowolenia, szczególnie po trudnych latach związanych z epidemią. Uczestnicy sztafet wykazali się wielką ambicją i wolą walki – komentuje Jan Szewczyk, koordynator ds. sportu szkolnego w Powiecie Wadowickim.

Nad bezpieczeństwem zawodników czuwała Magdalena Smolik – ratownik medyczny ze Szpitala Powiatowego w Wadowicach. Zwycięskie zespoły otrzymały piękne puchary a każda szkoła – dyplom. Wszystkie nagrody ufundował Zarząd Powiatu w Wadowicach a same zawody zorganizowane zostały w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży. Dyplomy oraz puchary wręczał młodzieży przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Marek Cimer.

Wyniki  końcowe zawodów

Licealiada

Dziewczęta
1 m. – I Liceum Ogólnokształcące w Wadowicach
2 m. – I Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie
3 m. – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach.
4 m. – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej
5 m. – Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
6 m. – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach.
7 m. – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Andrychowie

Chłopcy
1 m. – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie
2 m. – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej
3 m. – Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
4 m. – I Liceum Ogólnokształcące w Wadowicach
5 m. – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach
6 m. – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach
7 m. – I Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie
8 m. – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy
9 m. – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Andrychowie

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Dziewczęta
1 m. – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wadowicach
2 m. – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wadowicach
3 m. – Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie
4 m. – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Andrychowie
5 m. – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wadowicach
6 m. – Szkoła Podstawowa im. ks. Leona Bemke w Kleczy Dolnej
7 m. – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wadowicach

Chłopcy
1 m. – Szkoła Podstawowa w Zakrzowie
2 m. – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wadowicach
3 m. – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wadowicach
4 m. – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wadowicach
5 m. – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wadowicach
6 m. – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Andrychowie
7 m. – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Andrychowie
8 m. – Szkoła Podstawowa w Kleczy Dolnej
9 m. – Szkoła Podstawowa w Wysokiej

 Igrzyska Dzieci

Dziewczęta
 1 m. – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wadowicach
2 m. – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wadowicach
3 m. – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wadowicach
4 m. – Szkoła Podstawowa im. ks. Leona Bemke w Kleczy Dolnej
5 m. – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wadowicach
6 m. – Zespół Szkół Samorządowych w Zagórniku
7 m. – Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach Łęgu
8 m. – Szkoła Podstawowa w Kleczy Dolnej

Chłopcy
 1 m. – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Andrychowie
2 m. – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wadowicach
3 m. – Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach Łęgu
4 m. – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wadowicach
5 m. – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choczni
6 m. – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wadowicach
7 m. – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wadowicach
8 m. – Szkoła Podstawowa im. ks. Leona Bemke w Kleczy Dolnej
9 m. – Szkoła Podstawowa w Kleczy Dolnej
10 m. – Szkoła Podstawowa w Wysokiej
11 m. – Szkoła Podstawowa w Barwałdzie Górnym
12 m. – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach
13 m. – Szkoła Podstawowa w Babicy