Filia wadowickiego ŚDS ukończona

Filia wadowickiego ŚDS ukończona

Na takie miejsce czekały osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Przy ul. Sienkiewicza w Wadowicach powstała filia Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) im. św. Matki Teresy z Kalkuty, z której korzystać będą osoby niepełnosprawne intelektualnie.

Do tej pory ŚDS w Wadowicach opiekował się osobami z zaburzeniami psychicznymi. Powiat nie dysponował placówką, do której mogłyby uczęszczać osoby niepełnosprawne intelektualnie. Roboty budowlane przy ul. Sienkiewicza zakończono kilka dni temu. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, ośrodek powinien rozpocząć działalność na początku 2021 roku. Korzystać z niego będzie mogło jednocześnie 15 osób.

Potrzeba utworzenia w naszym powiecie ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną była bardzo duża. Dlatego, kiedy dowiedzieliśmy się, że można w tym roku pozyskać rządowe pieniądze na stworzenie filii ŚDS, nie wahaliśmy się ani minuty – mówią zgodnie wicestarosta Beata Smolec oraz dyrektor wadowickiego ŚDS Marcin Gawlik.

Powiat Wadowicki nie posiada w swoich zasobach budynku, który mógłby zostać przekazany na taką działalność. Dlatego starostwo porozumiało się z parafią Ofiarowania NMP w Wadowicach. – Podpisaliśmy umowę użyczenia jej budynku na 10 lat i wystaraliśmy się o pieniądze od wojewody małopolskiego. Prace przebiegły sprawnie. Udało się stworzyć ośrodek rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych, który spełnia wszelkie normy wyznaczone dla takich placówek, a przede wszystkim jest fajnym, ciepłym miejscem, w którym osoby niepełnosprawne będą mogły poczuć się dobrze i uczyć się samodzielności oraz zaradności życiowej – podkreśla wicestarosta.

To kolejna w ostatnich miesiącach nasza inwestycja w obszarze pomocy społecznej. Bardzo mnie to cieszy. Jako włodarze powiatu często jesteśmy rozliczani z pozyskiwania pieniędzy na drogi. To oczywiście niezwykle ważne. Ale w mojej ocenie miarą naszej skuteczności są i inne rzeczy, m.in. umiejętność zadbania o najbardziej potrzebujących – dodaje.

Na stworzenie ośrodka przy ul. Sienkiewicza w Wadowicach wojewoda małopolski przekazał dotację w wysokości ok. 439 tys. zł. Za te pieniądze nie tylko wyremontowano budynek i dostosowano go do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale także wyposażono w sprzęt gospodarstwa domowego, zestawy komputerowe oraz urządzenia i materiały potrzebne do pracy terapeutycznej.
Na 129 metrach kwadratowych obok pomieszczeń socjalnych powstała pracownia gospodarstwa domowego, sala ogólna spotkań, dwa pokoje wielofunkcyjne, w których realizowana będzie terapia, a także pokój, w którym podopieczni filii ŚDS będą mogli odpocząć, jeśli zgłoszą gorsze samopoczucie.

W czasie pobytu w ośrodku uczestnicy zajęć będą m.in. ćwiczyć funkcjonowanie w życiu codziennym oraz zdobywać umiejętności interpersonalne – uczyć się rozwiązywania problemów i kształtowania pozytywnych relacji z osobami bliskimi, sąsiadami i osobami spotykanymi w życiu codziennym. Swoje zainteresowania będą realizować w pracowniach (m.in. edukacyjno-komputerowej oraz rękodzieła). Ponieważ plan jest taki, że ośrodek rozpocznie działalność na początku przyszłego roku, początkowo będzie realizował zadania mając na uwadze obowiązujące w Polsce obostrzenia związane z pandemią.

Nasz ŚDS poprzez placówki w Wadowicach i Andrychowie obejmuje wsparciem 70 osób z zaburzeniami psychicznymi. W ośrodku przy ul. Sienkiewicza pomoc znajdzie kolejnych 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną z całego powiatu. Mamy świadomość, że potrzeby są jeszcze większe, ale idziemy do przodu i to jest ważne – podsumowuje Marcin Gawlik.