Dzień Strażaka nadal w cieniu pandemii

Powiatowe obchody Dnia Strażaka - autor mł. bryg. Jacek Kolber

Miniony rok był dla Państwa bardzo trudny, wypełniony nowymi wyzwaniami a jednocześnie przepełniony zrozumiałym lękiem o zdrowie bliskich i własne. Z tej wielkiej próby zarówno strażacy zawodowi, jak i ochotnicy wyszli zwycięsko – podkreślał 13 maja br. starosta wadowicki Eugeniusz Kurdas. Tego dnia na placu przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach zorganizowano powiatowe obchody Dnia Strażaka. Wydarzenie odbyło się w reżimie sanitarnym.

Wsparcie udzielane służbie zdrowia, udostępnianie specjalistycznego sprzętu, dezynfekcja miejsc publicznych, pomoc osobom przebywającym w kwarantannie i izolacji – to tylko niewielki wycinek działań podejmowanych przez Was w pandemii. Jednocześnie wykonywaliście ustawowe zadania, jak walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami miejscowymi. Wasza postawa w minionych miesiącach potwierdziła, że w pełni zasługujecie na wysokie uznanie społeczne, jakim cieszycie się w naszym kraju – zaznaczał starosta. Razem z innymi zaproszonymi gośćmi (m.in. Małopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP st. bryg. Piotrem Filipkiem) uczestniczył w wręczeniu strażakom odznaczeń resortowych oraz wyróżnień – także tych, których ze względu na pandemię nie wręczono w minionych miesiącach.

Powiatowe obchody Dnia Strażaka - autor mł. bryg. Jacek Kolber

Dzień Strażaka nadal w cieniu pandemii

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Brązowym Krzyżem Zasługi” odznaczony został mł. bryg. Jacek Kolber

„Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę” odznaczony został mł. bryg. Marek Nowak

„Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę” odznaczeni zostali:
st. bryg. Paweł Kwarciak
mł. bryg. Krzysztof Cieciak
st. ogn. Mariusz Fryc
st. ogn. Grzegorz Kwarciak
st. ogn. Piotr Wiśniowski

„Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę” odznaczeni zostali:
mł. bryg. Łukasz Drylski
mł. ogn. Łukasz Bereta
asp. sztab. Łukasz Karkoszka
st. asp. Leszek Strojny
ogn. Rafał Kiszczak
ogn. Grzegorz Rokowski
ogn. Sławomir Srokosz
ogn. Łukasz Tomiczek
ogn. Michał Wiktor
mł. ogn. Aneta Rąpel
Anna Zawadka

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Złotą Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczony został dh. Jan Żywioł

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i „Srebrną Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczony został st. asp. Krzysztof Kobielus

Postanowieniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Brązową Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczeni zostali:
mł. bryg. Marek Szydło
st. kpt. Łukasz Walczak
mł. kpt. Łukasz Stopa
st. ogn. Tomasz Kożuch
st. ogn. Tomasz Paździor
mł. ogn. Karol Okręglicki
ogn. Andrzej Ryłko
dh Tadeusz Mrowiec
dh Piotr Janus
dh Jarosław Janus

Rozkazem Personalnym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji awanse na wyższe stopnie oficerskie otrzymali:
do stopnia MŁODSZEGO BRYGADIERA
– st. kpt. Bartłomiej Kowalski
do stopnia STARSZEGO KAPITANA
– kpt. Tomasz Pałosz
Rozkazem Personalnym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej awansowani zostali aspiranci PSP:
do stopnia ASPIRANTA SZTABOWEGO:
– st. asp. Piotr Dudek
do stopnia STARSZEGO ASPIRANTA:
– asp. Wojciech Dragan
– asp. Andrzej Góra
do stopnia ASPIRANTA:
– mł. asp. Mikołaj Kierczak
– mł. asp. Dawid Wybituła

Rozkazem Personalnym Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie awansowani zostali podoficerowie PSP:
do stopnia STARSZEGO OGNIOMISTRZA:
– ogn. Piotr Kusina
– ogn. Sławomir Srokosz
do stopnia OGNIOMISTRZA:
– mł. ogn. Piotr Gracjasz
– mł. ogn. Bartłomiej Kachnic
– mł. ogn. Piotr Kwarciak
– mł. ogn. Marek Odrowąż
– mł. ogn. Karol Okręglicki
– mł. ogn. Aneta Rąpel
– mł. ogn. Łukasz Wawak
do stopnia SEKCYJNEGO:
– st. str. Arkadiusz Grzyb

Rozkazem Personalnym Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach awansowani zostali strażacy PSP:
do stopnia STARSZEGO STRAŻAKA:
– str. Kamil Chowaniec
– str. Dawid Schabowicz
– str. Dawid Brudny

Na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Dyplomem Specjalnym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżniony został mł. bryg. Marek Nowak – zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Andrychowie.

Fot.: mł. bryg. Jacek Kolber

Dzień Strażaka nadal w cieniu pandemii

Dzień Strażaka nadal w cieniu pandemiiDzień Strażaka nadal w cieniu pandemii

Dzień Strażaka nadal w cieniu pandemii

Dzień Strażaka nadal w cieniu pandemii