Dwudniowy dzień otwarty w „Politechnice gorzeńskiej”

Dwudniowy dzień otwarty w „Politechnice gorzeńskiej”

Ponad pół tysiąca osób odwiedziło Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach podczas dni otwartych szkoły, które odbyły się 26 i 27 marca br.
W niedzielę placówkę odwiedzali uczniowie indywidualnie wraz z rodzicami, natomiast w poniedziałek – klasy ósme szkół podstawowych i ich opiekunowie. Łącznie przez mury „Gorzenia” przez dwa dni przewinęło się ponad pół tysiąca osób. Odwiedzający mogli zobaczyć m.in.:
– jak pracują warsztaty szkolne,
– jakie jest wyposażenie sal informatycznych w internacie,
– jak wygląda strzelnica szkolna,
– jaka jest oferta pracodawców, z którymi współpracuje szkoła.
Można było również dowiedzieć się szczegółów dotyczących:
– poszczególnych kierunków kształcenia (rozszerzenia, przedmioty i ich rozkład oraz ilość godzin przez cały okres nauki, praktyki zawodowe),
– projektu ERASMUS,
– kursów dokształcających i zawodowych,
– sposobów wspierania ucznia w szkole (rodzice mogli porozmawiać z pedagogiem szkolnym),
– wszelkich akcji charytatywnych realizowanych w szkole, pierwszej pomocy, pracy grupy wolontariuszy szkolnych,
– aktywności koła turystycznego,
– aktywności sportowej w szkole.
Ciekawostką były pokazy musztry przygotowane przez klasę drugą liceum policyjnego.
W szkole, jak każdego dnia, panowała pozytywna atmosfera, która udzieliła się gościom, uczniom oraz nauczycielom.

Foto: CKZiU Nr 2 w Wadowicach

Dwudniowy dzień otwarty w „Politechnice gorzeńskiej”