Dotacje na zabytki – złóż wniosek

zdjęcie dokumentujące nabór wniosków na dotacje na zabytki położone w powiecie wadowickim

Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Powiatu Wadowickiego i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
Szczegóły w załączonym pliku.

Pliki do pobrania: