Dobre informacje od Wojewody – nowe książki trafią do powiatowych szkół

Dobre informacje od Wojewody – nowe książki trafią do powiatowych szkół

36 tysięcy złotych otrzymają nasze szkoły ponadpodstawowe na zakup nowych książek oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych. Wojewoda Małopolski ogłosił wyniki konkursu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, dotyczącego wspierania organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Książki i pomoce trafią do trzech powiatowych szkół: I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach, I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie i Technikum Nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach. Pula środków przeznaczonych na każdą ze szkół wynosi 12 tys. zł, wkład własny powiatu  to łącznie 9 tys. zł (po 3 tys. zł dla każdej ze szkół).