Broszura informacyjna nt. Polski w zakresie obejmowania ochroną czasową wysiedleńców z terytorium Ukrainy

broszura skieroana do Ukraińców

W załączeniu przekazujemy broszurę informacyjną na temat Polski w zakresie obejmowania ochroną czasową wysiedleńców z terytorium Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Książeczka opracowana została przez Agencję UE ds. Azylu (European Union Agency for Asylum) oraz MSWiA w porozumieniu z pozostałymi właściwymi merytorycznie resortami.

Załączona broszura z założenia powinna posłużyć jako materiał informacyjny osobom wyznaczonym do udzielania informacji wysiedleńcom z Ukrainy, jak również samym uchodźcom. Aktualnie dostępna jest jej wersja angielska. Należy spodziewać się jednak także wersji ukraińsko- oraz rosyjskojęzycznej.

Książeczka jest dostępna także pod linkiem EUAA Response to the War in Ukraine | European Union Agency for Asylum (europa.eu), pod którym znajdują się również broszury informacyjne innych państw członkowskich UE+, które mogą być pomocne w przypadku pojawiania się pytań o warunki przyjmowania w innych krajach.

Pliki do pobrania: