Blok czeka na pacjentów

Blok czeka na pacjentów

Jeszcze w trakcie wakacji pierwsi pacjenci trafią na nowoczesny blok operacyjny Zakładu Zespołów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, poświęcony 26 lipca 2012 r. Jak zauważył Starosta Jacek Jończyk wyposażenie Bloku Operacyjnego zamyka, rozpoczęty w 2006 r. proces oddania do użytku pawilonu „D” Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach.
Poświęcenia bloku operacyjnego dokonał przeor Karmelitów w Wadowicach o. Benedykt Belgrau. Uroczystość zgromadziła poza zaproszonymi gośćmi wśród których nie zabrakło Starosty Jacka Jończyka, Przewodniczącego Rady Powiatu Józefa Łasaka i Wicestarosty Marty Królik liczne grono pracowników ZZOZ, dla których zakończenie kolejnej inwestycji w placówce było dużym wydarzeniem.
Swojego zadowolenia nie kryła dyrektor ZZOZ w Wadowicach Urszula Lasa. Jak podkreśliła w swoim wystąpieniu, że jakość jaką reprezentuje nowopowstały blok operacyjny, jest tą, do której ma dążyć cały szpital.
Starosta Jacek Jończyk zwrócił uwagę, że całkowity czas oddania do użytku pawilonu „D” wyniósł 6 lat. W jego opinii budowa pawilonu „E” powinna być krótsza, a jej zakończenie sprawi, że wadowicka lecznica stanie się nowoczesną, publiczną placówką działającą dla dobra mieszkańców Powiatu.