Blisko 2 miliardy dla Małopolski z rządowego funduszu „Polski Ład”. Duże pieniądze trafią m.in. do powiatu wadowickiego

Wojewoda małopolski Ł. Kmita relacjonuje wyniki naboru w projekcie Polski Ład

– 25 października 2021 r. – to data, która dla małopolskich samorządów oznacza początek nowego etapu. To data, która może się okazać kamieniem milowym dla wielu gmin. Wspólnie z samorządami budujemy Polski Ład. Dajemy samorządom do ręki narzędzia do walki ze skutkami pandemii. Polski Ład to impuls do rozwoju małych ojczyzn i silne wsparcie. To konkrety: drogi, szkoły, boiska, transport publiczny. To inwestycje równomiernie rozłożone w każdym regionie – tak, by wszyscy mogli skorzystać z tych środków – mówił wczoraj (25.10) wojewoda małopolski Łukasz Kmita, komentując ogłoszenie wyników pierwszego, pilotażowego naboru w rządowym funduszu „Polski Ład”. Pieniądze – łącznie blisko 58,5 mln zł – trafią m.in. do samorządów z terenu naszego powiatu.

Małopolska otrzymała w sumie blisko 2 miliardy złotych (dokładnie 1 915 018 024,94 zł). Wśród inwestycji z najwyższym dofinansowaniem w naszym województwie są projekty województwa małopolskiego – „Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich” – 161 423 750,00 zł oraz Krakowa – „Budowa budynku usługowego Krakowskie Centrum Muzyki” przy ul. Piastowskiej w Krakowie – 99 000 000,00 zł i „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie” – 30 000 000,00 zł.

Jak podkreślał wojewoda, dzięki rządowemu programowi i bezzwrotnemu wsparciu Małopolska ma szansę na szybki rozwój. Rządowy Fundusz Polski Ład umożliwia bowiem realizację inwestycji, które są nam najbardziej potrzebne, m.in. przedsięwzięć drogowych, budowę hal sportowych, żłobków, przedszkoli, czy rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. – Gramy do jednej bramki. To gra o lepszą przyszłość Mieszkańców i komfort codziennego życia – mówi Łukasz Kmita. – Istotą Polskiego Ładu jest zapewnienie lepszej i bardziej dofinansowanej służby zdrowia, niższych podatków, a zarazem wyższej płacy Polaków. Dodatkowo rządowy plan rozwoju na lata pomoże nam wyjść z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19  – dodaje.

Wyniki naboru w naszym powiecie wyglądają następująco:
* Powiat Wadowicki – 5 000 000 zł: budowa hal sportowych w Andrychowie i Wadowicach

powiat_wadowicki Polski Ład I nabór
* Gmina Andrychów – 4 674 603,04 zł: rozbudowa ul. Strefowej w Andrychowie
* Gmina Brzeźnica – 7 125 000 zł: budowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy
* Gmina Kalwaria Zebrzydowska – 2 250 000 zł: przebudowa budynku „Starej Szkoły” w Brodach
* Gmina Lanckorona – 2 850 000 zł: modernizacja dróg na terenie gminy
* Gmina Mucharz – 7 495 500 zł: rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej wokół Jeziora Mucharskiego
* Gmina Stryszów – 8 040 000 zł: modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego LKS „Chełm” Stryszów – 2 340 000 zł, modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. św. Jana Pawła II w Stryszowie – 2 700 000 zł, modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową wodociągu – 3 000 000 zł
* Gmina Tomice – 1 851 794 zł: budowa zbiorników wody pitnej w m. Witanowice
* Gmina Wadowice – 14 650 000 zł: modernizacja infrastruktury wodociągowej – 6 650 000 zł, kompleksowa modernizacja dróg na terenie gminy – 8 000 000 zł
* Gmina Wieprz – 4 493 500 zł: rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Wieprza

Więcej informacji o naborze na stronach:

www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych
www.bgk.pl/polski-lad/
www.gov.pl/web/polski-lad/program-inwestycji-strategicznych-polski-lad

(opr. na podstawie informacji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie)