Bezpłatny transport na szczepienia

Mieszkańcy powiatu korzystają z oferty Powiatu Wadowickiego w zakresie bezpłatnego transportu (projekt „Door-to-door”)

Już kilkadziesiąt osób skorzystało z bezpłatnego transportu organizowanego przez Powiat Wadowicki. Usługa oferowana jest w ramach projektu roboczo zwanego „Door-to-door” czyli „od drzwi do drzwi”. Pracownicy urzędu pomagają osobom starszym i niepełnosprawnym mającym problemy z przemieszczaniem się dotrzeć do lekarza, do apteki, na rehabilitację, a także do pracy. Coraz częściej zgłoszenia dotyczą również dowozów do punktów szczepień na terenie powiatu.

Przygotowując projekt, zadbano o to, aby przejazd odbywał się w komfortowych warunkach, samochodem dostosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Możliwe jest skorzystanie z bezpłatnej pomocy asystenta przewozów (np. przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, czy przemieszczaniu się z budynku do pojazdu). Osoba niewidoma może skorzystać z przejazdu wspólnie z psem – przewodnikiem.

Bezpłatny transport na szczepienia

Urzędnicy zapewniają, że usługa świadczona jest z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Pracownicy realizujący przewozy noszą maski i rękawiczki, natomiast auto po każdym kursie jest dokładnie dezynfekowane.

Chętni do skorzystania z transportu mogą zgłaszać się do biura projektu – tel. 33-873-42-95 (w godzinach pracy starostwa powiatowego) lub za pomocą poczty elektronicznej: door@powiatwadowicki.pl

Więcej informacji o przedsięwzięciu – https://bit.ly/3dR53Pg

Bezpłatny transport na szczepienia

Warto wspomnieć, że Powiat Wadowicki jest jedną z zaledwie ośmiu jednostek samorządu terytorialnego w całej Małopolsce, które w minionych miesiącach otrzymały pieniądze na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Jego pełna nazwa brzmi Otwarty Samorząd – Aktywny Mieszkaniec” – organizacja usług indywidualnego transportu door-to-door na terenie Powiatu Wadowickiego.