Bez cenzury – na 44. Festiwalu Artystycznym Młodzieży w Krakowie wszystkie nagrody dla dziennikarek wadowickiego „Peryskopu”

Bez cenzury –  na 44. Festiwalu Artystycznym Młodzieży w Krakowie wszystkie nagrody dla dziennikarek wadowickiego „Peryskopu”

13 maja br. został rozstrzygnięty 44. Festiwal Artystyczny Młodzieży, którego jedną z kategorii było dziennikarstwo. Zdarzyła się rzecz bez precedensu – wszystkie trzy nagrody przyznano reprezentantkom jednej szkoły – I LO im. Marcina Wadowity i jednej gazety szkolnej – „Peryskopu”.

I miejsce zajęła Maja Janoszek za cykl reportaży, drugie Emilia Brańka za niestandardową formę swojej pracy publicystycznej, a trzecie Aleksandra Piontek za felietony dotykające bolesnych, a nie zawsze zauważanych problemów młodych ludzi.

W czasie gali finałowej w Teatrze Groteska nagrody laureatom wręczał m.in. wicekurator oświaty Artur Pasek, który podkreślił wartość pracy młodych artystów i dziennikarzy tworzących bez tematów tabu i cenzury, co w czasach jego występu w trakcie tego festiwalu, jeszcze przed 1989 rokiem, nie było możliwe. Dziewczyny mogłyby właściwie stworzyć samodzielną, profesjonalną redakcję, mając tak różne zainteresowania i preferując różne formy ich wyrażania. Cieszę się, że ponad 30 lat pracy z młodymi ludźmi, szlifowania ich talentów procentuje takim wyjątkowym sukcesem – skomentował osiągnięcie swoich podopiecznych Henryk Odrozek, polonista z „Wadowity”, opiekun „Peryskopu” od początku jego istnienia.