Będą zmiany w pieczy zastępczej. Dyskutowano na ten temat w trakcie Małopolskiego Kongresu Rodzinnej Pieczy Zastępczej

rodziny zastepcze - połączone komisje

W dniach 11, 17 i 18 maja zorganizowano Małopolskie Dni Rodzicielstwa Zastępczego. Złożyły się na nie trzy wydarzania. Pierwszym było spotkanie przedstawicieli rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, drugim – wspólne posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP oraz Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego, a trzecim – Gala Rodzicielstwa Zastępczego. W dwóch ostatnich wydarzeniach uczestniczyły – jako przedstawicielki Powiatu Wadowickiego – wicestarosta Beata Smolec oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Barbara Pindel-Polaszek.

O gali z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego piszemy tutaj. Dzień wcześniej czyli 17 maja miało miejsce inne ważne wydarzenie poświęcone pieczy zastępczej – wspomniane wyżej wspólne posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP oraz Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku.

W spotkaniu, które odbyło się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie uczestniczyli m.in. Barbara Socha – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej a zarazem pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej, Urszula Rusecka – poseł na Sejm RP, przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP, Agnieszka Ścigaj – poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego ww. komisji, Józef Gawron – wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Ryszard Pagacz – wicewojewoda małopolski, Jan Tadeusz Duda – przewodniczący małopolskiego sejmiku oraz Marta Mordarska – przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej w tym gremium.

Ponad 70 tysięcy dzieci w Polsce, ponad 2 tysiące w Małopolsce, blisko 150 w naszym powiecie. To suche liczby, ale za każdą z nich stoi młody człowiek z własną, najczęściej bardzo trudną historią – mówi wicestarosta B. Smolec. – Każde z tych dzieci potrzebuje ciepła, opieki, rodziny, miejsca, w którym będzie mogło wzrastać w bezpieczeństwie. Rozmowy o tym, jak sprawić, by tak się stało, bywają trudne, bo temat jest trudny. Ale cieszę się, że takie spotkania, jak wspólne posiedzenie komisji są organizowane, bo tylko szczera, otwarta rozmowa może przynieść dobre efekty – podkreśla wicestarosta.

Dyskusja w ramach posiedzenia dotyczyła m.in. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Możliwe kierunki zmian omówiła Barbara Socha. W rozmowie głos zabrała m.in. przedstawicielka rodzin zastępczych, Beata Jędrusik z Nowego Sącza. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na potrzeby zmian związane m.in. z dostępem do leczenia specjalistycznego i placówek edukacyjnych, dostępem do informacji, a także pełnieniem opieki nad usamodzielniającymi się dziećmi z niepełnosprawnością. Swoimi doświadczeniami dzielił się także wicestarosta tatrzański Władysław Filar, który od wielu lat wraz z żoną prowadzi rodzinny dom dziecka.

Rozmawialiśmy także o tym, jak rozpropagować rodzicielstwo zastępcze. Przedstawiciele parlamentu podkreślali bowiem, że docelowo dzieci wymagające pieczy zastępczej powinny wychowywać się w rodzinach lub rodzinnych domach dziecka – relacjonuje B. Pindel-Polaszek. – Cieszę się, że mogliśmy uczestniczyć w takim spotkaniu. W naszym powiecie mamy koło 90 rodzin pełniących w różnej formie pieczę zastępczą. Łącznie opiekują one około 150 dziećmi. Mam nadzieję, że doświadczenie i postulaty samorządowców, pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie a przede wszystkim – samych rodzin zastępczych, zostaną uwzględnione w nowej ustawie o rodzicielstwie zastępczym, gdyż w zdecydowanej większości postulaty te są zbieżne. Na pewno należy wzmacniać pieczę zastępczą i to spotkanie potwierdziło, że wszyscy dążymy do tego samego celu – dodaje dyrektor PCPR.

Podczas wydarzenia uroczyście wręczono promesy organizacjom pozarządowym, które uzyskały wsparcie w ramach zorganizowanego przez Województwo Małopolskie otwartego konkursu ofert pn. „Rodzina z serca”. Gwarancje dofinansowania, opiewające na łączną kwotę ponad 850 tys. zł, otrzymało sześć organizacji. Dofinansowanie umożliwi im prowadzenie działań wspierających rodziny zastępcze i ich codzienne funkcjonowanie. Rodziny zastępcze zyskają lepszy dostęp do m.in. terapii, specjalistycznej pomocy lekarskiej, turnusów terapeutycznych czy szkoleń związanych z diagnozą i metodami pracy z dziećmi z dysfunkcjami i chorobami przewlekłymi.

Opr. na podstawie informacji własnych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.