Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego

Starosta Wadowicki w związku z pismem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 08.04.2024 r., znak: WIW-ChZ.913.6.32.2024 informuje, że uległ zmianie termin szczepienia lisów. Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 roku. Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

W okresie wykonywania szczepień zaleca się:

– nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu,

– kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji,

– nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza medycyny.

Szczegółowych informacji dotyczących szczepienia lisów udziela Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach, tel. (33) 823 34 22.

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania: