5 czerwca – Światowy Dzień Ochrony Środowiska

5 czerwca – Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska, ustanowiony w 1972 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jest to jedno z największych międzynarodowych świąt poświęconych środowisku naturalnemu.

Światowy Dzień Ochrony Środowiska ma na celu uświadomić nam główne problemy ekologiczne naszych czasów oraz zachęcić do poszukiwania ich rozwiązania. Ideą obchodów jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagrożenie, jakie niesie za sobą brak dbałości o środowisko.

Do obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska może przyłączyć się każdy, wystarczy samemu podjąć działania, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego, na przykład: posprzątać okolicę, posadzić drzewo czy skorzystać z roweru zamiast samochodu.

Pamiętajmy że jesteśmy częścią przyrody więc dbajmy o NIĄ!!

 

 

Artykuł powstał  w ramach realizacji projektu LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii  dla województwa małopolskiego” LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA / LIFE 19 IPC/ PL/000005.